บอร์ด ASW ไฟเขียวจ่ายปันผลปี 64 รวมหุ้นละ 0.54706 บาท

0 Comments

แอสเซทไวส์ หรือ ASW ประกาศจ่ายปันผล งวดปี 64 รวม 0.54706 บาทต่อหุ้น Record Date 11 มีนาคม จ่ายเงินปันผล 5 พฤษภาคม 2565 พร้อมแจกวอร์แรนต์ ASW-W1 ให้ผู้ถือหุ้นเดิม อัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 กำหนดราคาใช้สิทธิ 12 บาทต่อหุ้น

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW เปิดเผยว่า ความสำเร็จจากผลการดำเนินงานปี 2564 ที่สามารถทำรายได้รวม 5,034 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% และ 9% จากปีก่อนตามลำดับ คณะกรรมการ(บอร์ด) บริษัทฯ จึงมีมติให้เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตรารวมหุ้นละ 0.54706 บาท

ทั้งนี้ เป็นการจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปีไปแล้ว คิดเป็น 0.14706 บาทต่อหุ้นในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จึงเหลืองวดผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปีเป็นเงินสดอีก 0.40 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 11 มีนาคมและจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

บอร์ดบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวอแรนท์ ครั้งที่ 1 (ASW-W1) จำนวนไม่เกิน 285,373,707 หน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดอัตราใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ ASW-W1 ในอัตรา 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 12 บาทต่อหุ้น

 

นอกจากนี้ จะขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 506.99 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 856.12 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,363.11 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 506,99 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 1 บาท รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้กับบุคคลในวงจำกัด 85,612,111 หุ้น การออกและเสนอขาย ASW-W1 จำนวน 285,373,707 หุ้น

ทั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ลงทุนในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 6 โครงการ คือ โครงการแอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช, แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี และดิ ออเนอร์ โยธินพัฒนา รวมถึงพัฒนาโครงการใหม่อีก 7 โครงการ ทั้งโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านแนวราบ มูลค่ารวม 12,400 ล้านบาท โดยปี 2565 วางเป้าหมายยอดขาย (พรีเซล) 10,000 ล้านบาท และยอดรับรู้รายได้ (รายได้รวม) 6,000 ล้านบาท เติบโตประมาณ 19% พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market