FWD ขยายเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกัน-ยกเว้นดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์

0 Comments

เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตช่วยเหลือผู้เอาประกันได้รับผลกระทบโควิด ขยายเวลาผ่อนชำระเบี้ยเป็น 90 วัน ที่ครบกำหนดวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.65 พร้อมยกเว้นดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อผู้เอาประกันภัย จึงได้ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

1.ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็น 90 วัน สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ครบกำหนดชำระเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยผู้เอาประกันภัยยังสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องสินไหม ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ กรณีที่ผู้เอาประกันต้องการใช้สิทธิสินไหมสุขภาพ ผู้เอาประกันต้องชำระเบี้ยประกันภัยคงค้างเข้ามาเพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับโดยสมบูรณ์

2.ยกเว้นดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์ ในระยะเวลา 6 เดือน กรณีกรมธรรม์ที่ขาดอายุ เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือขยายเวลาอัตโนมัติ หรือสิ้นผลบังคับจากกรณีที่มีการนำมูลค่าเงินเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ สำหรับกรมธรรม์เปลี่ยนสถานะในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และต่ออายุได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 27 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ไม่ได้รับยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินสดตามกรมธรรม์

3.ยกเว้นดอกเบี้ยช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ครบกําหนดชําระเบี้ยจนสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันตามประกาศ 90 วัน สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ครบกำหนดชำระเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กรณีการนํามูลค่าเงินสดมาชําระเบี้ยประกันแทนโดยอัตโนมัติ (APL) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

“FWD หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้ลูกค้าได้บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 โดยเราสนับสนุนให้ทุกคนได้ Celebrate living ทุกวัน และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวล เพราะมี FWD ประกันชีวิตช่วยดูแล และเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง เพื่อให้ลูกค้าก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 ทุกวัน เวลา 8.00 – 20.00 น.
” นายเดวิด กล่าว

อนึ่ง กลุ่มเอฟดับบลิวดี เป็นธุรกิจประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย มีลูกค้ากว่า 10 ล้านคน ใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาค รวมถึงในประเทศที่มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด โดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มเอฟดับบลิวดี เปิดตัวขึ้นเมื่อปี 2556

โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยแนวคิดที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fwd.co.th หรือ www.facebook.com/FWDThailand

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance